Després d’avaluar la oferta actual al mercat informàtic en quant a software de gestió per a la petita empresa, a s.i.m. informàtica hem apostat per les propostes de la empresa AIG, la qual ens ha demostrat tenir bons programes adaptables a les necessitats de cada empresa, així com un molt bon suport tècnic.

Els productes d’AIG s’adapten a les necessitats de l’usuari d’una forma excepcional, des de la simple modificació dels documents a imprimir fins a les finestres que ens apareixen en pantalla. AIG ofereix els seus productes a uns preus excepcionals amb un contracte de manteniment indiscutiblement assequible.

A s.i.m., el programa ClassicGes 6.0 d’AIG és el nostre programa de gestió.

Els programes d’AIG funcionen en xarxa local sense limits d’usuaris, i treballen des de Windows 7 fins a Windows 10.

I totes aquestes funcions estan disponibles per a treballar en xarxa local sense limit d’usuaris simultanis, amb l’avantatge de que es un software adaptat a les necessitats de l’usuari i que permet tenir obertes tantes finestres como siguin necessaries.