ClassicConta 6.0 és un programa que funciona en xarxa local sense limit d’usuaris, permetent l’accés a totes les dades sense restriccions.ClassicConta 5.0 inclou suport documental, la qual cosa permet a l’usuari escanejar tots els documents i associar-los als apunts comptables realitzats. Posteriorment és possible accedir al document escanejat des del propi apunt comptable.
El disseny del programa permet un us absolutament intuitiu, permetent d’aquesta manera un aprenentatge i adaptació al nou programa en un temps record.
L’accessibilitat a les dades és absoluta. Des d’un extracte podem modificar un apunt comptable i/o veure el document escanejat.
Des d’un balanç podem anar obrint branques fins arribar a l’extracte, des del major podem anar a l’assentament comptable i d’aquí al document escanejat, … mai no ha estat tant fàcil fer ajustaments o comprovar partides.
Gràcies al disseny de ClassicConta 6.0, permet la implantació de les normes internacionals de comptabilitat.