¿Què es una cookie?

Una cookie és un fitxer de text inofensiu que s’emmagatzema en el seu navegador quan visita quasi qualsevol pàgina. La utilitat de la cookie és que la web sigui capaç de recordar la seva visita quan torna a navegar per aquesta pàgina. Encara que molta gent no ho sap, cookies es porten utilitzant des de fa 20 anys, quan varen aparèixer els primers navegadors per a la World Wide Web.

Què NO ÉS una cookie?

No és un virus, ni un troià, ni un cuc, ni spam, ni spyware, ni obre finestres pop-up.

Quina informació emmagatzema una cookie?

Les cookies no solen emmagatzemar informació sensible sobre vostè, com targetes de crèdit o dades bancàries, fotografies, el seu DNI, o informació personal, etc. Les dades que guarden són de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de contingut, etc.

El servidor web no l’associa a vostè com persona, sinó al seu navegador web. De fet, si vostè navega habitualment amb Internet Explorer i prova de navegar per la mateixa web amb Firefox o Chrome veurà que la web no es dona compte que vostè és la mateixa persona perquè, en realitat, està associant al navegador, no a la persona.

Quin tipus de cookies existeixen?

 • Cookies tècniques: Són les més elementals i permeten, entre d’altres coses, saber quan està navegant una persona o un aplicatiu automatitzat, quan navega un usuari anònim i un registrat, tasques bàsiques per al funcionament de qualsevol web dinàmica.
 • Cookies d’anàlisi: Recullen informació sobre el tipus de navegació que s’està realitzant, les seccions que més utilitza, productes consultats, franja horària d’ús, idioma, etc.
 • Cookies publicitaries: Mostren publicitat en funció de la seva navegació, el seu país de procedència, idioma, etc.

Què son les cookies propies i les de tercers?

Les cookies propias són les generades per la pàgina que està visitant i les de tercers són les generades pels serveis o proveïdors externs com Facebook, Twitter, Google, etc.

Qué passa si desactivo les cookies?

Per a que entengui l’abast que pot tenir desactivar les cookies li mostrem uns exemples:

 • No podrà compartir continguts d’aquesta web en Facebook, Twitter, o qualsevol altre xarxa social.
 • El lloc web no podrà adaptar els continguts a les seves preferències personals, com sol passar a les botigues online.
 • No podrà accedir a l’àrea personal d’aquesta web, com per exemple, El meu compte o El meu perfil o Les meves comandes
 • Botigues online: Li serà impossible realitzar compres online, hauran de ser telefòniques o visitant la botiga física si és que en disposa d’elles.
 • No serà possible personalitzar les seves preferències geogràfiques com franja horària, divisa o idioma.
 • El lloc web no podrà realitzar analítiques web sobre visitants i trànsit a la web, la qual cosa dificultarà que la web pugui ser competitiva.
 • No podrà escriure al blog, no podrà pujar fotos, publicar comentaris, valorar o puntuar continguts. La web tampoc podrà saber si vostè és un humà o un aplicatiu automatitzat que publica spam.
 • No se li podrà mostrar publicitat sectoritzada, la qual cosa reduirà els ingressos publicitaris de la web.
 • Totes les xarxes socials utilitzen cookies, si les desactiva no podrà utilitzar ninguna xarxa social.

Es poden eliminar las cookies?

Si. No tant sols eliminar, també es poden bloquejar, de forma general o particular per a un domini específic.

Per a eliminar les cookies d’un lloc web ha d’anar a la configuració del seu navegador i allà podrà buscar les associades al domini en qüestió i procedir a la seva eliminació.

Tot seguit li indiquem com accedir a una cookies determinada en el navegador Chrome. Nota: aquestes pases poden variar en funció de la versió del navegador:

 1. Vagi a “Configuració” o “preferències” mitjançant el menú “Arxiu” o bé clicant a la icona de personalització que apareix a dalt a la dreta
 2. Veurà diferents seccions, Cliqui a l’opció opcions avançades.
 3. Vagi a Privacitat, Configuració de contingut
 4. Seleccioni Totes les cookies i les dades dels llocs.
 5. Li apareixerà un llistat amb totes les cookies ordenades per domini. Per a que li sigui més fàcil trobar les cookies d’un determinat domini. Per a que li sigui més fàcil trobar les cookies d’un determinat domini, introdueixi parcial o totalment l’adreça en el camp cercar
 6. Després de portar a terme aquest filtratge, apareixeran en pantalla una o diverses línies amb les cookies de la web sol•licitada. Ara només l’ha de seleccionar i i polsar la X per a procedir a la seva eliminació.

Per a accedir a la configuració de cookies del navegador Internet Explorer segueixi les següents passes (poden variar en funció de la versió del navegador)

 1. Vagi a “Eines”, Opcions d’Internet
 2. Cliqui a “Privacitat.
 3. Mogui el lliscant fins a ajustar el nivell de privacitat que desitgi.

Per a accedir a la configuració de cookies del navegador Firefox segueixi les següents passes (poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Vagi a Opcions o Preferències segons el seu sistema operatiu.
 2. Faci clic a Privacitat.
 3. A Historial triï Usar una configuració personalitzada per a l’historial.
 4. Ara podrà veure l’opció Acceptar cookies, La pot activar o desactivar segons les seves preferències.

Per a accedir a la configuració decookies del navegador Safari per a OSX segueixi aquestes pases (poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Vagi a Preferencies, després Privacitat.
 2. Aquí veurà l’opció Bloquejar cookies per a que ajusti el tipus de bloqueig que desitgi realitzar.

Per a accedir a la configuració de cookies del navegador Safari per a iOS segueixi aquestes pases (poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Vagi a Ajustaments, després Safari.
 2. Vagi a Privacitat i seguretat , veurà l’opció Bloquejar cookies per a que ajusti el tipus de bloqueig que desitgi realitzar.

Per a accedir a la configuració de cookies del navegador per a dispositius Android segueixi les següents passes (poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Executi el navegador i polsí la tecla Menú, després Ajustamentss.
 2. Vagi a Seguretet i privacitat, veurà l’opción Acceptar cookies per a que activi o desactivi la casella.

Per a accedir a la configuració de cookies del navegador per a dispositius Windows Phone segueixi les següents passes (poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Obri Internet Explorer, després Més, després Configuració
 2. Ara pot activar o desactivar la casella Permetre cookies.

Qué NO ES una cookie?

No es un virus, ni un troyano, ni un gusano, ni spam, ni spyware, ni abre ventanas pop-up.

¿Qué información almacena una cookie?

Las cookies no suelen almacenar información sensible sobre usted, como tarjetas de crédito o datos bancarios, fotografías, su DNI o información personal, etc. Los datos que guardan son de carácter técnico, preferencias personales, personalización de contenidos, etc.

El servidor web no le asocia a usted como persona si no a su navegador web. De hecho, si usted navega habitualmente con Internet Explorer y prueba a navegar por la misma web con Firefox o Chrome verá que la web no se da cuenta que es usted la misma persona porque en realidad está asociando al navegador, no a la persona.

¿Qué tipo de cookies existen?

 • Cookies técnicas: Son las más elementales y permiten, entre otras cosas, saber cuándo está navegando un humano o una aplicación automatizada, cuándo navega un usuario anónimo y uno registrado, tareas básicas para el funcionamiento de cualquier web dinámica.
 • Cookies de análisis: Recogen información sobre el tipo de navegación que está realizando, las secciones que más utiliza, productos consultados, franja horaria de uso, idioma, etc.
 • Cookies publicitarias: Muestran publicidad en función de su navegación, su país de procedencia, idioma, etc.

¿Qué son las cookies propias y las de terceros?

Las cookies propias son las generadas por la página que está visitando y las de terceros son las generadas por servicios o proveedores externos como Facebook, Twitter, Google, etc.

¿Qué ocurre si desactivo las cookies?

Para que entienda el alcance que puede tener desactivar las cookies le mostramos unos ejemplos:

 • No podrá compartir contenidos de esa web en Facebook, Twitter o cualquier otra red social.
 • El sitio web no podrá adaptar los contenidos a sus preferencias personales, como suele ocurrir en las tiendas online.
 • No podrá acceder al área personal de esa web, como por ejemplo Mi cuenta, o Mi perfil o Mis pedidos.
 • Tiendas online: Le será imposible realizar compras online, tendrán que ser telefónicas o visitando la tienda física si es que dispone de ella.
 • No será posible personalizar sus preferencias geográficas como franja horaria, divisa o idioma.
 • El sitio web no podrá realizar analíticas web sobre visitantes y tráfico en la web, lo que dificultará que la web sea competitiva.
 • No podrá escribir en el blog, no podrá subir fotos, publicar comentarios, valorar o puntuar contenidos. La web tampoco podrá saber si usted es un humano o una aplicación automatizada que publica spam.
 • No se podrá mostrar publicidad sectorizada, lo que reducirá los ingresos publicitarios de la web.
 • Todas las redes sociales usan cookies, si las desactiva no podrá utilizar ninguna red social.

¿Se pueden eliminar las cookies?

Sí. No sólo eliminar, también bloquear, de forma general o particular para un dominio específico.

Para eliminar las cookies de un sitio web debe ir a la configuración de su navegador y allí podrá buscar las asociadas al dominio en cuestión y proceder a su eliminación.

A continuación le indicamos cómo acceder a una cookie determinada del navegador Chrome. Nota: estos pasos pueden variar en función de la versión del navegador:

 1. Vaya a Configuración o Preferencias mediante el menú Archivo o bien pinchando el icono de personalización que aparece arriba a la derecha.
 2. Verá diferentes secciones, pinche la opción Mostrar opciones avanzadas.
 3. Vaya a Privacidad, Configuración de contenido.
 4. Seleccione Todas las cookies y los datos de sitios.
 5. Aparecerá un listado con todas las cookies ordenadas por dominio. Para que le sea más fácil encontrar las cookies de un determinado dominio introduzca parcial o totalmente la dirección en el campo Buscar cookies.
 6. Tras realizar este filtro aparecerán en pantalla una o varias líneas con las cookies de la web solicitada. Ahora sólo tiene que seleccionarla y pulsar la X para proceder a su eliminación.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador Internet Explorer siga estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):

 1. Vaya a Herramientas, Opciones de Internet
 2. Haga click en Privacidad.
 3. Mueva el deslizador hasta ajustar el nivel de privacidad que desee.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador Firefox siga estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):

 1. Vaya a Opciones o Preferencias según su sistema operativo.
 2. Haga click en Privacidad.
 3. En Historial elija Usar una configuración personalizada para el historial.
 4. Ahora verá la opción Aceptar cookies, puede activarla o desactivarla según sus preferencias.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador Safari para OSX siga estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):

 1. Vaya a Preferencias, luego Privacidad.
 2. En este lugar verá la opción Bloquear cookies para que ajuste el tipo de bloqueo que desea realizar.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador Safari para iOS siga estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):

 1. Vaya a Ajustes, luego Safari.
 2. Vaya a Privacidad y Seguridad, verá la opción Bloquear cookies para que ajuste el tipo de bloqueo que desea realizar.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador para dispositivos Android siga estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):

 1. Ejecute el navegador y pulse la tecla Menú, luego Ajustes.
 2. Vaya a Seguridad y Privacidad, verá la opción Aceptar cookies para que active o desactive la casilla.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador para dispositivos Windows Phone siga estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):

 1. Abra Internet Explorer, luego Más, luego Configuración
 2. Ahora puede activar o desactivar la casilla Permitir cookies.

Asesor de Cookies es un plugin para WordPress