Aquesta política de privacitat estableix la forma en que es gestionaran les dades personals en aquesta web. És imprescindible que la llegeixi i accepti abans de seguir navegant.

s.i.m. – El Masnou nom comercial de Jordi Manrique i Corominas amb NIF 77.603.980-W

Entre els valors amb els que ens identifiquem està la transparència, motiu pel qual facilitem que coneixi des de l’inici que la privacitat de les seves dades és molt important per a s.i.m. – El Masnou.

Aquesta declaració de privacitat explica quines dades personals recollim dels nostres usuaris i com els utilitzem, motiu pel que demanem que llegeixi detingudament aquest termes abans de facilitar-nos les seves dades a través d’aquesta web.

Com a usuari ha de saber que els seus drets estan degudament garantits, pel que

 • Mai demanem informació personal que no sigui veritablement necessària per a prestar els serveis que ens sol·licitis.
 • Mai compartim informació personal dels nostres usuaris excepte per a complir amb la Llei o en cas de que comptem amb la teva autorització expressa.
 • Mai utilitzarem les teves dades personals amb una altre finalitat diferent a la detallada en aquesta Política de Privacitat.

És important avisar que aquesta Política de Privacitat podria variar segons les exigències legislatives  o per a la pròpia regulació, pel que s’aconsella als usuaris que la consultin periòdicament.

Aquesta Política de Privacitat s’ha adaptat a les exigències legals de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i al RD 1720/2007 de 21 de desembre, així com el Reglament de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com també a la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSIC o LSSI)

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS
 • Identitat del responsable: Jordi Manrique Corominas
 • Nom comercial: s.i.m. – El Masnou
 • NIF: 77.603.980-W
 • Adreça: C/. Itàlia, 21 – botiga (08320 – EL MASNOU/ BARCELONA)
 • Correu electrònic: info@sim-elmasnou.com
 • Activitat: Subministrament i serveis informàtics

A efectes del que està previst al Reclament General de Protecció de Dades que abans hem esmentat, les dades personals que ens envíis a través dels formularis de la web, rebran el tractament de dades d’usuaris de la web.

Pel tractament de les dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes per la legislació vigent.

PRINCIPIS QUE APLICAREM A LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

Al tractament de les seves dades personals hi aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nu reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitat, lleialtat, i transparència: Sempre li demanarem el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats i de les que t’informarem prèviament amb total transparència.
 • Principi de minimització de dades: Tant sols demanarem les dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les que les hem demanat.
 • Principi de limitació del termini de conservació: Les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament i en funció a la finalitat revisarem periòdicament les nostres llistes i esborrarem aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les seves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i que es garanteixi confidencialitat. Ha de saber que prenem totes les precaucions necessàries per a evitar l’accés no autoritzat o un indegut de les dades dels nostre usuaris per part de tercers.
COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES?

Les dades personals que tractem a s.i.m. – El Masnou procedeixen directament dels clients i usuaris que ens contactin ja sigui al nostre establiment com a través dels formularis d’aquesta web.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a s.i.m. – El Masnou estem tractant les dades personals que li concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les seves pròpies dades personals
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se al seu tractament
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades

Els interessats podran accedir al es seves dades personals així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, ja no calguin les dades per a la / les finalitat/s que es van recollir. En algunes circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas tant sols es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.

En determinats casos i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es podran oposar al tractament de les seves dades.

s.i.m. – El Masnou deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims i indispensables o per l’exercici de defensa de possibles reclamacions.

Com a interessat, té dret a rebre les dades personals que l’incumbeixin que ens hagi facilitat i en un format estructurat, d’us comú i lectura mecànica i trametre’ls a un altre responsable quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment.
 • Les dades hagin estat proporcionades per la persona interessada.
 • El tractament es porti a terme mitjançant medis automatitzats.

Al exercir el seu dret a la portabilitat de les dades, tindrà dret a que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas l’AEPD, si consideren que les dades personals que li concerneixen infringeixen el reglament.

QUINA ÉS LA FINALITAT PER A LA QUE TRACTEM LES SEVES DADES?

Quan un usuari es connecta a aquesta web per a contactar-nos, ens està facilitant informació de caràcter personal de la que és responsable s.i.m. – El Masnou. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com pot ser la seva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, etc. Al facilitar aquesta informació, l’usuari dona consentiment per a que la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per www.sim-elmasnou.com , tant sols com es descriu en l’Avis Legal i en aquesta política de privacitat.

A www.sim-el masnou.com recollim la seva informació personal a través del nostre formulari de contacte on li demanem:

 • Nom i cognoms
 • Adreça de correu electrònic
 • Telèfon de contacte
 • Motiu de contacte

Les sol·licituds  seran respostes per correu electrònic i/o telèfon.

Aquestes dades estaran ubicades als servidors de 1and1 dins la UE així com a la base de dades dels nostres ordinadors.

També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen a través d’algunes cookies que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web. Aquesta funcionalitat es detalla a la “política de cookies”.

D’acord amb el que està establert al RGPD 2016/679, s.i.m. – El Masnou (www.sim-elmasnou.com) amb domicili a C/. d’Italia 21- botiga (EL MASNOU/ BARCELONA) serà el responsable del tractament de les dades corresponents als usuaris de la web.

s.i.m. – El Masnou no ven, lloga, ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni ho farà en un futur, a tercers sense el consentiment exprés de l’usuari.

No obstant, en alguns casos pot portar a terme col·laboracions amb altres professionals, i en aquests casos, es requerirà el consentiment dels usuaris informant-los sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es portarà a terme amb els més estrictes standards de seguretat.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

Per a navegar per aquesta web i contactar amb s.i.m. El Masnoua través dels seu formulari de contacte és necessària l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

DURANT QUANT DE TEMPS CONSERVEM LES TEVES DADES?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • Mentre es mantingui una relació mercantil.
 • Fins que l’interessat no demani la seva supressió.
 • 6 anys segons el codi de comerç
QUI TINDRÀ LES TEVES DADES A TRAVÉS DE LA NOSTRA WEB?

Moltes eines de les que s’utilitzen per a gestionar les seves dades són contractades per tercers.

Per a prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat www.sim-elmasnou.com comparteix dades amb les següents empreses sota les seves polítiques de privacitat:

Google Analytics: Servei d’analisi de dades prestat per Google INc., empresa ubicada a 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View (California ( CA 94043), Estats Units.

Aquesta empresa fa ús de cookies, que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per a ajudar a www.sim-elmasnou.com a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de www.sim-elmasnou.com serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels EE.UU.

1and1, amb domicili a Alemania. Per a més informació, poden consultar la seva web https://www.1and1.es

NAVEGACIÓ PER A LA NOSTRA WEB

Al navegar per www.sim-elmasnou.com es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximada), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzades per a identificar a l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també les relacionades als seus hàbits de navegació a través dels serveis de tercers.

Aquesta web utilitza els serveis d’anàlisi de Google Analytics.

Utilitzem aquesta informació per a analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris dins el lloc web i per a recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

sim-elmasnou.com es compromet en l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a fer-ne ús d’acord amb la finalitat de la seva recollida, així com a donar compliment a l’obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb que està establert a la normativa vigent de protecció de dades.

Aquesta web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un prototol de seguretat que fa que les seves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i l’usuari web i en retroalimentació, és totalment xifrada i encriptada.

Sim-elmasnou.com no pot garantir la absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a elles per part de tercers.

Amb respecte a la confidencialitat del processament, s.i.m. – El Masnou s’assegurarà de que qualsevol persona que estigui autoritzada per s.i.m. – El Masnou per a processar les dades del client (inclosos el seu personal, col·laboradors i prestadors) estaran sota la obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal)

Quan es presenti algun incident de seguretat, al donarse compte sim – El Masnou, haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tan bon punt es coneixi o quan el client ho sol·liciti raonablement.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Com a usuari, és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que es remetin a sim-elmasnou.com, exonerant a sim – El Masnou de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es compromet a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte.

ACCEPTACIO I CONSENTIMENT

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de sim – El Masnou en la forma i per a les finalitat esmentades en aquesta Política de Privacitat.

REVOCABILITAT

El consentiment atorgat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a sim – El Masnou en els terminis establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO (Accés. Rectificació, Cancel·lació i Oposició). Aquesta revocació en cap cas tindrà efectes retroactius.

CANVIS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

s.i.m. -El Masnou es reserva el dret de modificar la present Política de Privacitat i adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquest supòsits sim -El Masnou anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una raonable anticipació a la seva posada en pràctica.

CORREUS COMERCIALS

s.i.m. – El Masnou no porta a terme cap mena de pràctica considerada SPAM, motiu pel que no envia correus electrònics comercials que no hagin estat expressament autoritzats pel destinatari.

Conforme a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del comerç electrònic, www.sim-elmasnou.com es compromet a no enviar comunicacions comercials sense identificar-les degudament.

El Masnou a 25 de maig de 2018