ClassicGes CRM, al igual que tots els productes d’AIG, funciona en xarxa local sense limit d’usuaClassic_CRM

Aquesta versió de ClassicGes ve pre-configurada amb el control econòmic, facturació i rebuts, i seguiment comercial (CRM – Customer Relationship Management).

El mòdul de CRM està directament integrat amb el de la facturació.

Amb aquest mètode de CRM es pot portar el control de trucades, visites, agenda de visites, creació de llistats de clients, etc.

Gràcies a la gestió d’expedients integrada al propi programa, l’usuari pot crear diferents tipus d’expedient amb el seu protocol de tractament i llistat de dades adjuntes per a posteriorment crear informes i incloure documents, imatges, fotografies, etc. (des d’un part d’accident fins a projectes d’arquitectura, per exemple)